Står utan spor etter Rebecca

Trass i ei lang rekke tips og mange avhøyr i krinsen rundt den sakna Rebecca Rist (27): Politiet står utan avgjerande spor i forsvinningsmysteriet.