Har fått Bergen til å snu

Det går mot full seier for Berit Gard og de andre barnevernsbarna som opprinnelig falt utenom erstatningsordningen for barnehjemsbarn i Bergen.