Få bruker private tjenester

Simone Drakeland er en av få bergensere som har privat hjemmehjelp. Kun fem prosent av brukerne har valgt bort det offentlige tilbudet det siste året.