Styret ikke informert om kunstrot

Styret i Bergen Kunstmuseum var ikke informert om rapporten fra Kommunerevisjonen som slakter rutinene for kontroll med utlånt kunst.