Støttar Helse Førde

Styret i Helse Vest stiller seg bak omleggingane som blir gjort ved sjukehusa i Sogn og Fjordane.