Hege kjeder seg på «voksenavdelingen»

Hege Therese Solholm kjeder seg i sykesengen. I femte etasje i Sentralblokken på Haukeland er det ingen leketilbud, og hun har lite kontakt med andre barn.