Kastet bort 20 mill til tunnelfilter

I snart syv år har et svært dyrt luftfilter stått ubrukt i Nygårdstunnelen. Filteret er ikke tatt i bruk fordi forurensingen ikke er høy nok.