- Kvalitetsreformen kan ramme studentene

Universitetsrektor Kirsti Koch Christensen advarer mot å bruke kvalitetsreformen som salderingspost i neste års statsbudsjett.