- Må sjå på fritidstilboda

Trygg Trafikk meiner det er viktigare å sjå på kva fritidstilbod som finst til unge menn i distrikta, enn å lage strengare straffer.