Solgt med blankoskjøte

Både da Holbergsallmenning 7a ble solgt i januar, og videresolgt i februar, ble det brukt såkalte blankoskjøter. Kjøper underskriver kontrakten, men ikke selve skjøtet.