I krigens korridorer

Det er den 9. april og Norge er i kamp. Ikke mot tyskerne, men mot terrorismen. Det preger hverdagen i Norges Pentagon: Forsvarets Overkommando, FO. I skogen, på et høydedrag, utenfor Oslo sentrum.