Seks ulykker på fire timer

Politiet i Bergen hadde det mer enn travelt i ettermiddag og kveld. På drøyt fire timer måtte de rykke ut til hele seks trafikkuhell.