Rasmilliardar ville ikkje ha hjelpt

Om Stortinget hadde løyvt aldri så mange milliardar til rassikring, ville det ikkje ha hindra raset ved Mundheim i går. Rasstaden er ikkje med i fersk plan.