- Sp har slipt knivane

— Senterpartiet har slipt knivane, vi er klare til å gje landet ein ny politisk kurs. Det er meir enn nokon gong bruk for oss som står i sentrum.