SEFO-refs til lensmann

Lensmann Kjell Nordgulen i Aurland har fått refs frå Politiet sitt særskilde etterforskingsorgan (SEFO) for å ha blanda seg inn i ein arvestrid. Men han risikerer neppe tiltale.