Frykter større forskjeller i skolen

Den norske skolens likhetsideal er en illusjon. Økt bruk av prosjektarbeid, større ansvar for egen læring og mer foreldredeltakelse kan gi økte forskjeller, mener forskere.