Dømt for grov mishandling

Fem personer er i Sunnhordland tingrett i dag dømt for trusler, mishandling og frihetsberøvelse. Den utpekte bakmannen er meget skuffet, hevder sin uskyld og anker dommen.