Ufør etter legetabbe - ble ønsket «god bedring»

Mona Fjellstad Vespestad har fått kraftig epilepsi etter at en lege uten turnuspraksis skrudde en skrue inn i hjernen hennes. Helsetilsynet mener slikt kan skje og ønsker «god bedring».