Syklister blindet av melbombe

I 50 kilometer i timen mistet de seks syklistene fullstendig sikten da en ungdomsgjeng gikk til angrep. Med melposer.