Her blir det en bot som svir. I dette hummerbeslaget var det meste ulovlig.

Fiskeridirektoratet utreder om fritidsfiske etter hummer også skal være meldepliktig.

Publisert Publisert

ULOVLIG: Her er inspektør Knut Morten Bauge i Fiskeridirektoratet Region Vest med ulovlig fangst beslaglagt i Sognefjorden. Den ulovlige teinen var ikke merket med eiers navn. To fluktåpninger var blokkert med tauverk, og to av hummerne var også med rogn. Foto: PRIVAT

  1. Leserne mener
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

– Det skal svi når noen blir tatt for ulovlig hummerfiske, sier inspektør Knut Morten Bauge i Fiskeridirektoratet. Her viser han frem ulovlig fangst som nylig ble beslaglagt i Sognefjorden. 5000 kroner i bot er ikke uvanlig. Mer alvorlige forhold kan resultere i langt høyere bøter. 18.000 kroner er, ifølge Fiskeridirektoratet, en av de største bøtene som er gitt.

– Ha utstyret i orden

– Vi er på fjorden og foretar jevnlige kontroller. Det samme er Kystvaktskipet «Tor». Vi annonserer ikke hvor og når vi dukker opp, så det gjelder å ha utstyret i orden.

I Hordaland har kommunene Ullensvang, Eidfjord, Ulvik og Granvin vedtatt fredning av hummer innenfor ni områder i indre del av Hardangerfjorden. Fredningen gjelder helt frem til 2025.

Les også

Hvor er hummerne til Terje Søviknes?

– Knallhardt fiske

– Det er et knallhardt fiske etter hummer. Yrkesfiskere melder inn fangsten sin, men store deler av fangsten er det fritidsfiskere som står for. Her fins det ikke noen oversikt. Det vi vet er at det er stort. Bort i staur og vegg, mener Bauge.

Det er blitt noen anmeldelser etter at hummerfisket startet lørdag 1. oktober.

– I indre deler av Hardangerfjorden hadde vi en aksjon 4. – 5. oktober. Blant 16 teiner ble det gjort fire beslag som resulterte i like mange anmeldelser til de lokale lensmannskontorene. I indre deler av Sognefjorden 7. oktober kontrollerte vi 55 teiner. Her ble det bare ett beslag og en anmeldelse, sier Bauge.

Registrering av fritidsfiske?

Kommunikasjonsdirektør i Fiskeridirektoratet Olav Lekve sier at det blir utredet om en skal innføre en egen registreringsordning også for fritidsfiskere.

– Fritidsfiskere har ikke anledning til å omsette hummer, og yrkesfiskere som skal omsette hummer er pliktig til å merke hver enkelt hummer. Innsatsen i hummerfisket har steget betraktelig de senere årene og presset på hummeren er etter hvert ganske høyt. Men uten at vi vet hvor mye som blir fanget hvert år.

Les også

Fisker leppefisk for over to millioner i året

Prosesser i kommunene

Lekve sier at fredningstidene er vedtatt av Nærings- og fiskeridepartementet med hjemmel i Havressursloven.

– Når det gjelder fredningsområder, er det Fiskeridirektoratet som bestemmer om slike skal innføres, ofte etter prosesser i kommunene. Vi har gått ut med en generell oppfordring til aktuelle kystkommuner og bedt dem utrede og komme med forslag til verneområder.

Det er politiet som utferdiger bøter etter beslag og anmeldelse av Fiskeridirektoratet, Kystvakten eller Statens Naturoppsyn.

Store bøter

– En av de største bøtene som er utferdiget for ulovlig hummerfiske er så vidt jeg vet på 18.000 kroner. Men denne boten ble gitt for flere forhold samtidig. Det dreide seg om fangst av rognhummer, som er fredet hele året, og bruk av ruser i en periode hvor bruk av ruser var forbudt. Boten ble vedtatt, sier Lekve.

I en enda mer spesiell sak fra 2012 ble en yrkesfisker, ifølge Økokrim, dømt til 18 dager betinget fengsel og 20.000 kroner i bot for fiske av 38 hummere utenfor sesongen. Han måtte i tillegg betale 12. 000 kroner i inndragning og 10.000 kroner i saksomkostninger.

Bestanden på vei ned

– Resultat fra tidligere etablerte fredningsområder viser at når hummeren får være i fred noen år, så øker bestanden betydelig–både i bevaringsområdet og i de tilstøtende områdene, forteller seksjonssjef for forvaltningsseksjonen i region Vest Leni Marie Lisæter på Fiskeridirektoratets hjemmesider.

Ifølge WWF (World Wide Fund for Nature) Norge kunne man i etterkrigstiden ta årlige fangster på mellom 600 og 1000 tonn. De siste 30 årene har de offisielle fangsttallene ligget under 100 tonn. Tallene stammer fra innrapporterte fangster i perioden det er lovlig å fange hummer, men tar ikke høyde for fritidsfiskernes lovlige og ulovlige fangster.

Fiskeridirektoratets egne tall viser at det i perioden 2012–2015 ble meldt inn henholdsvis 62, 58, 52 og 46 tonn hummer.

– Holder seg til regelverket

Per Nordstrand er lensmann i Austevoll, en av kommunene som har mange hummerfiskere. Både yrkesfiskere og fritidsfiskere.

– Vi registrerer at det er hektisk aktivitet for tiden, men jeg har inntrykk av at de fleste holder seg til regelverket. Selv har jeg hummerteinene liggende i garasjen i år, men neste år skal de i sjøen, sier han.

Publisert