Cider med s i Hardanger

Hardingane går inn for at den lokale «nasjonaldrikken» skal heita Hardangersider, med s, ikkje c. Hardangerrådet vil ha felles forvaltning av løyva.