Feil på feil i omstridt byggeprosjekt

Beboere i Hans Tanks gate 19 klager over skjeve gulv og plater foran vinduene. Kommunen har aldri gitt tillatelse til innflytting.