Flere politimestre imot ny promillegrense

Flere politimestre er enig med sin kollega Kjell Waclawczyk i Uttrøndelag politidistrikt, og vil ha tilbake den gamle promillegrensen på 0,5 for bilkjøring.