Rassikring i Arna starter mandag

Sikring av det rasutsatte området Teigane i Indre Arna starter mandag. Entreprenøren sa seg fredag villig til å gjennomføre de pålagte utbedringene.