Nærmere gassferger Halhjem-Sandvikvåg

Et stort flertall i Stortingets finanskomiti går inn for hurtigere utskifting av gamle ferger. Flere steder vil de vil også ha overgang til gassdrift.