Utnevnte Helland til ordfører

Det gikk litt i bal for nyvalgt ordfører Herman Friele i bystyret. Da stemmene for varaordførervalget var opptalt, utnevnte han glatt Kristian Helland til ordfører.