Sneglespiser driver dank på Hjellestad

En velfødd and sprader rundt i marinaen på Hjellestad, kongelig i matveien. - Sett den i arbeid, sier fuglekjenner på Voss.