Varm mat ingen garanti

Levering av varm mat hjem til de eldre er ingen garanti for at kvalitet og hygiene blir god nok. Det mener både byråd for helse og sosial, Kristin Ravnanger og leder for Næringsmiddeltilsynet, Ingvar Tveit.