Huset fullt av russkada born

Livet med russkada born i huset er best når dagane er mest mogeleg like. Verst er det når det skjer mykje nytt på ein gong.