Strømstans på Bergensbanen

Strømstans mellom Vaksdal og Trengereid førte søndag til at togpassasjerer måtte busses deler av - eller hele - strekningen mellom Bergen og Voss.