Innbruddsbølge i søndre bydel

De siste dagene har det vært en bølge av innbrudd i boliger, biler og kontorer i søndre bydel i Bergen.