Barnehage vs. akebakke

På Søråshøgda i Ytrebygda bydel kan det bli aksjoner for å stanse byggingen av en barnehage som alle ønsker velkommen.