Lovar ingen ekstra vegpengar

Samferdsleminister Torhild Skogsholm reiste frå Sogn og Fjordane i dag utan konkrete løfter om meir pengar til veg- og brubygging i fylket.