Helsesjekkes for 19 millioner

Sjøforsvaret har satt av 19 millioner kroner til å helseundersøke nåværende og tidligere ansatte.