- Viser fordelen med meklar

– Denne saka viser fordelane med å nytte ein stor eigedomsmeklar, meiner jurist og meklar Kenneth Aadland i Postbanken Eiendomsmegling.