Tjuvar dømd til å vere edru

To personar som har tilstått tjuveri, hærverk og innbrot i Bremanger og Flora i helga, har fått forbod mot å ruse seg.