- Kjente nesten ingen

De to sparkede Hansa-ansatte som krever jobbene sine tilbake, hevder at de aldri har kjent hverandre, eller særlig mange andre av sine arbeidskolleger. En av dem avviser også at han visste hvem som anga ham.