Helse Bergen må spare mer

Det blir knapt tid til juleferie for ledelsen i Helse Bergen. Styret vil ha flere spareforslag på bordet, før det vedtar et endelig budsjett.