Kjørte drosje i medikament-rus

Den kvinnelige drosjesjåføren var synlig påvirket, og vinglet mens hun kjørte. Likevel slipper hun å sone fengselsstraffen på 26 dager.