Gulen-ordførar lansert som KrF-nestleiar

Ordførar Trude Brosvik i Gulen er føreslått som nestleiar i Kristeleg Folkeparti.