Krever lovens strengeste straff

Øyvind Bjarte Madsen ble offer for et kaldblodig bestillingsdrap som savner sidestykke i vårt distrikt, mener statsadvokat Gert Johan Kjelby.