Dropper miljøkrav mot Sjølinjen

Vegdirektoratet vil ikke vurdere miljøeffektene av utbyggingen langs Sjølinjen. Men motstanderne gir likevel ikke opp kampen mot firefelts-vei mellom Fjøsanger og Sørås.