Fleire statlege jobbar til Vestlandet

Eit samla Sogn og Fjordane melder seg på med full tyngde for å trekke til seg fleire offentlege arbeidsplassar.