• GIR RÅD: - Mange synes alt de gjør er så kjekt at de stadig vekk gaper over for mye. Da ender de med å tømme reservetankene og går rett i den nytapetserte veggen, sier Monica Lien, som gir ut bok med råd mot utbrenthet. FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN

- Jeg falt ikke så langt, fordi jeg var så langt nede fra før

Monica Lien var ME-syk og nedkjørt, da hun ble overfalt og knivstukket. Nå bruker hun erfaringene sine i ny bok.