Ville ha brukt komfyr - ble overstrømmet av gaver

Dette hadde jeg ikke ventet i det hele tatt, sier Kjetil Skjerven.