Augepasientar mister sengepost

Sengeposten på Øyeavdelingen ved Haukeland Sykehus står i fare for å bli lagt ned. - Dette fører til at enkelte pasientgrupper mister behandlingstilbodet sitt.