Lærerrom kan bli prioritert foran klasserom

Med loven i hånden kan Arbeidstilsynet forlange at luften på lærerværelset blir bedre. Elevene har ikke samme beskyttelse. De risikerer å måtte vente lenge på lettere inneluft.