Hvem bestemmer over Festplassen?

Bergen kommune eier 49 prosent av Bergen Sentrum AS. Til tross for den betydelige eierinteressen i firmaet, har kommunen sammen med næringslivet gitt Bergen Sentrum ansvaret for å koordinere aktiviteter på Festplassen.