- Avskyelig overfallsvoldtekt

«En ualminnelig grov og avskyelig overfallsvoldtekt». Slik beskriver retten det som minner om tortur av en da 20 år gammel jente. Nå er gjerningsmannen dømt til inntil åtte år i forvaring.