Prøvde å skjule ulovligheter

Styret ved Akvariet fikk ikke vite om den nye ulovlige dyreimporten før det hadde gått en måned. Det var ikke direktøren som orienterte styret.